Kérdésed van? Hívj!
+36 70 772 5398

Adatvédelem

Az Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató kialakításakor az Európai Parlament és az Európa Tanács 2016/679 Rendeletében ( GDPR)  foglaltakat, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit vettük figyelembe.

A tájékoztató hatálya (ellenkező rendelkezés hiánya esetén ) nem terjed ki a www.artofhome.hu weboldalon megjelenő hirdetési szolgáltatásokra, honlap üzemeltetőjén kívüli harmadik fél nyereményjátékaira, promócióira, melyek egyébként az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyan ez vonatkozik azoknak a weboldalaknak az adatkezelésére, melyekre az ART OF HOME oldalán elhelyezett hivatkozások vezetnek. Ez utóbbi ezekért az adatkezelésekért az www.artofhome.hu üzemeltetője semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

A weboldal felkeresésével  és használatával a weboldal látogatója felhasználónak minősül , tudomásul veszi és elfogadja ezeket az alább részletezett irányelveket.

 • A www.artofhome.hu weboldal látogatásához semmiféle regisztráció és semmilyen személyes adat megadása nem szükséges.

 • A weboldal, az egyes részleteinek betöltésekor, valamint a szolgáltatások fenntartásának, illetve a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön elfogadja az oldal ezen sütijeire vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
 • A sütik, a böngészők által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű, szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok, melyek egyedi számsorból állnak és a weboldalt letöltő számítógépek megkülönböztetésére szolgálnak.
 
 • Ön, mint felhasználó a saját számítógépét érintő sütik beállításait szabályozhatja böngészőiben, de meg is akadályozhatja azok használatát eszközein.
 
 • Az Üzemeltető által szervezett weboldalon és a weboldalhoz tartozó közösségi oldalakon szervezett és meghirdetett nyereményjátékokon, szavazásokon, a résztvevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, vagy e-mailben megadott személyes adatai nyilvántartásba kerülnek, melynek az Üzemeltető általi nyilvántartásához és kezeléséhez a résztvevőknek minden esetben kifejezett hozzájárulásukat kell adniuk.
 
 • Az Üzemeltető minden esetben nyilatkozni köteles a birtokába jutott személyes adatok védelméről és arról, hogy a jelen Tájékoztató pontjaiban leírtaktól eltérő célokra nem használja fel és harmadik félnek nem adja ki azokat. Ez alól kivételt kizárólag a jogerős hatósági határozat, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása képez.
 
 • Az Üzemeltető a 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelheti. Mivel a weboldal üzemeltetőjének  nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, ezért kizárólag a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a hatályos jogszabályoknak.
 
 • Az Üzemeltető weboldalának működése során, a rendszerben automatikusan rögzítésre kerülnek adatok, melyek a keletkezésüktől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tárolásra kerülnek ott. Továbbá az Üzemeltető statisztikai célból adatokat gyűjthet a felhasználói szokásokról, de sem ez utóbbi statisztikai-, sem előbbi automatikusan rögzített adatok nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által megadott személyes adatokkal.
 
 • Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatok törléséről értesíti mindazokat, akik ebben érintettek, vagyis az érintett felhasználót valamint  akiknek korábban a Személyes adatot – a törvényességi kereteknek megfelelően – adatkezelés céljára továbbította. Ez az értesítés  mellőzhető abban az esetben, amennyiben  az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekeit ez nem sérti.
 
 • Az Üzemeltető minden esetben köteles gondoskodni a  birtokába került személyes adatok biztonságáról, megakadályozni azok véletlen, vagy gondatlanságból történő elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, felhasználását, megváltoztatását, valamint terjesztését. Erre a kötelezettségre minden harmadik fél figyelmét felhívja, teljesítésére akik részére a törvényes keretek közt a személyes adatokat továbbította.
 
 • A GDPR vonatkozó rendelkezéseire való tekintettel az Üzemeltetőt nem kötelezi adatvédelmi tisztviselő kijelölése.
 
 • Az Üzemeltető a személyes adatokat az érintet hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott nyereményjáték, promóció idejének végét követő 12 hónapig kezeli, majd ennek lejártát követően törli.
 
 • A megtévesztő magatartással, jogellenesen megadott személyes adat használata, illetve a www.artofhome.hu weboldal ellen irányuló mindennemű károkozás esetén az Üzemeltető jogosult a károkozó személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény- vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult annak személyes adatait a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
 
 • A Felhasználónak írásban tájékoztatást kérhet személyes adatainak jogszerű kezeléséről, amit írásban az Üzemeletető címére megküldött e-mail-ben tehet meg. Hitelesnek, csak és kizárólag az egyértelműen beazonosítható Felhasználó írásbeli kérése tekinthető, ez azt jelenti a levélnek az információt kérő által regisztrált e-amil címről kell érkeznie. E mellett bármikor kérheti adatainak módosítását, illetve törlését is.
 
 • Hírlevél küldés esetén, az Üzemeltető által küldött hírlevelek, a levélben elhelyezett leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az érintett Felhasználó összes személyes adata a hírlevél adatbázisból törlésre kerül.
 • A www.artofhome.hu látogatója a weboldalra történő belépéssel elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztató mindenkori hatályos rendelkezéseit, azáltal további, külön belegyezés kérésére nincs szükség.

 

Mindennemű  Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz kell fordulni, az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

T.: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Az Üzemeltető / adatkezelő elérhetőségei:

ART OF HOME

T.: +36 70 772 5398

E-mail: lakberendezo@artofhome.hu

 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi irányelveket és tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, amiről a Felhasználó(k) részére értesítést küld.